Vyhledávání

Formulár na ostúpenie od zmluvy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

 

 

Adresát (prodávající):

 

Lumigreen, s.r.o.

se sídlem Hradská 535, Tekovské Nemce 966 54

IČO: 50 698 427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, vložka číslo: 42632/N

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

Datum objednání zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího(ích):

 

 

 

Bydliště kupujícího(ích):

 

 

 

 

Číslo účtu pro vrácení částky ve tvaru IBAN

 

 

Datum:

 

 

Podpis kupujícího(ích): (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)